Sijoittajat

Sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Viafin Servicen strategian tavoitteena on laajentaa teollisuuden kunnossapidon sekä projektien palvelutarjontaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin, jotta yhtiöllä on jatkossakin kyky vastata Suomen teollisuuskeskittymissä toimivien asiakkaiden tarpeisiin paikallisesti. Strategia toteuttaa Viafin Servicen ydinarvoja, jotka ovat oikeudenmukaisuus, yrittäjyys, laadukkuus ja vastuullisuus.

Strategian painopistealueet

Asiakaslähtöinen palveluvalikoiman kasvattaminen ja palveluiden maanlaajuisen verkoston laajentaminen.

Paikallisen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn jatkuva vahvistaminen. Yhtiön toiminta perustuu jatkossakin paikallisiin, yrittäjähenkisiin yksiköihin, joissa päätöksenteko on lähellä asiakasta.

Toimialan halutuin työpaikka. Työntekijöillämme on vapaus ja vastuu tehdä toiminnastamme paikallisten asiakkaiden tarpeisiin sopivaa. Käytämme omistajuutta yrittäjämäisen toiminnan työkaluna ja alan parhaiden osaajien rekrytoinnissa ja sitouttamisessa.

Yritysostot omistaja-arvoa painottaen. Kartoitamme jatkuvasti mahdollisuuksia tehdä omistaja-arvoa kasvattavia yritysostoja.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 ulottuvalla strategiakaudella

Osinkopolitiikka add

Yhtiön tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa.

Arvot add

Oikeudenmukaisuus

Toimimme kaikissa tilanteissa yleisten eettisten vaatimusten ja arvojen mukaisesti ja olemme sitoutuneet saavuttamaan liiketoiminnalliset päämäärämme sekä yhtiömme että asiakkaidemme mainetta sekä omaisuutta vaalien.

Yrittäjyys

Kannustamme jatkuvasti organisaatiomme jäseniä etsimään parhaita toimintatapoja ja -periaatteita sekä esittämään uusia ideoita. Rohkeus toimia näkyy avoimena vuorovaikutuksena myös suhteessa asiakkaisiin ja yhteystyökumppaneihin.

Laadukkuus

Yhtiö ja työntekijämme ovat sitoutuneita toimittamaan aina parasta mahdollista laatua alkaen organisaation sisäisestä toiminnasta aina asiakkaalle päätyviin palveluihin ja tuotteisiin saakka. Yhtiöllä on käytössään seuraavat auditoidut laadunhallintasertifikaatit ja -järjestelmät: laadunhallinta- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001), työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät (OHSAS 18001) sekä hitsauksen laatujärjestelmä (ISO 3834-2) ja teräsrakenteiden asentamisen tuotesertifikaatti (ISO 1090-2-FI).

Vastuullisuus

Tasa-arvo sekä kaikkien yhdenvertainen kohtelu on yhtiömme ehdoton lähtökohta. Lisäksi pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, vähentämään ympäristöhaittoja ja toimimaan energiatehokkaasti myös tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme