Sijoittajat

Osaketieto > Osinko

Osinko

Osinkopolitiikka

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen.

Osinkohistoria

Irtoamispäivä Osinko Tyyppi
27.04.2022 0,40 Perusosinko
21.04.2021 0,35 Perusosinko
22.04.2020 0,09 Lisäosinko
22.04.2020 0,16 Perusosinko
13.11.2019 - Perusosinko