Sijoittajat

Sijoituskohteena > Markkina

Markkina

Teollisuuden kunnossapitomarkkina

Viafin Service on teollisuuden huollon ja kunnossapidon asiantuntija. Tuotamme eri teollisuudenaloille huolto- ja kunnossapitopalveluita alueellisen toimintaverkostomme avulla, minkä ohella toteutamme valikoitujaprojektitöitä asiakkaidemme vaihteleviin tarpeisiin.

Keskeisiä asiakastoimialojamme ovat sellu-, kartonki-, kaasu- sekä energiateollisuus. Lisäksi palvelemme asiakkaita myös muilla teollisuudenaloilla, joista keskeisiä ovat kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja metalliteollisuus.

Strategiamme mukaisen palveluvalikoimamme markkinakoko Suomessa on arviomme mukaan noin 2 miljardia euroa.

Teollisuuden huolto- ja kunnossapitomarkkinan kasvu

Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus-, huolto- ja asennuspalvelut ovat kasvaneet liikevaihdoltaan melko tasaisesti vuodesta 1995 lähtien. Viimeisen kymmenen vuoden (2014-2023) aikana markkinan liikevaihdon vuosittainen keskimääräinen kasvu (CAGR) on ollut vajaa neljä prosenttia (Tilastokeskus). Teollisuuden huolto- ja kunnossapitomarkkinan kasvu on näin ollen ylittänyt vastaavan ajanjaksona Suomen vuotuisen reilun yhden prosentin BKT-kasvun (Bloomberg).

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja (2015=100), koneiden ja laitteiden korjaus, huolto, ja asennus (lähde: Tilastokeskus)

Markkinatrendit

Keskeinen trendi toimialallamme on teollisten toimijoiden kunnossapidon osittainen tai kokonainen ulkoistus. Kokonaisulkoistus sisältää tyypillisesti tehtaan tai tuotantolaitoksen kaikkien tuotantolaitteiden sekä koneiden kunnossapidon. Osaulkoistuksissa osa töistä tehdään sisäisesti ja osa ulkoistetaan huolto- ja kunnossapitokumppanille.

Ulkoistamisen lisäksi toimialan keskeisiä trendejä ovat tuotannon automatisaatio, energiatehokkuus ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen.

Tulevaisuudessa Viafin Service pyrkii tarjoamaan eri teknologioiden mahdollistamia uusia palveluita huolto- ja kunnossapitopalveluiden osalta. Näitä voi olla esimerkiksi sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuolloissa sekä niiden liitännäisteknologioissa, kuten digitaalisissa ratkaisuissa. Lisäksi etsimme mahdollisuuksia hyödyntää huolto- ja kunnossapitopalveluissa uusia teknologioita, kuten konenäköä, anturiteknologiaa sekä muita mittaus- ja valvontateknologioita.

Viafin Servicen vahvuudet

Laaja asiakaskunta. Meillä on useita toimipisteitä Suomen tärkeimmillä teollisuusalueilla, jotka tarjoavat kattavan valikoiman palveluita laajalle asiakaskunnalle.

Ketterä paikallinen päätöksenteko. Pystymme vastamaan nopeasti ja joustavasti asiakkaidemme tarpeisiin. Matala hierarkia ja paikallisuutta painottava organisaatiorakenne parantavat kustannuskilpailukykyämme.

Henkilöstöomistajuus sekä yrittäjähenkisyys lisäävät kannusteita toimia yhteisen edun mukaisesti ja sitouttaa henkilöstöä.

Kilpailuympäristö

Tarjoamme palveluita ja tuotteita suurille teollisuusalan yrityksille ja toimimme pääsääntöisesti vakiintuneilla markkinoilla, joilla kilpailutilanne on varsin vakaa. Suomen markkinoilla toimii sekä suuria kansainvälisiä huolto- ja kunnossapitoyhtiöitä että pieniä alueellisia toimijoita. Näkemyksemme mukaan teollisuuden putkistojen markkina on hajautunut, vaikka muutama toimija hallitsee suurta osaa markkinasta.

Nykyisessä palveluvalikoimassamme eli teollisuuden putkistojen, hydrauliikan ja pneumatiikan kunnossapitopalveluissa, mekaanisessa huollossa ja kunnossapidossa sekä putkistojen ja teollisuuden erikoislaitteiden asennuksessa, huollossa ja korjauksessa mainittavia kooltaan suuria kilpailijoita ovat muun muassa Caverion Oyj, Quant ja Bilfinger SE. Näiden lisäksi markkinalla kilpailee useita pienempiä paikallisia tai alueellisia toimijoita.

Kilpailu markkinoilla perustuu moniin tekijöihin, kuten asiakasuskollisuuteen, palvelun laatuun ja huolto- ja kunnossapitokumppanin luotettavuuteen, palveluvalikoiman laajuuteen, tuotesuunnitteluun ja innovaatioihin, tuotantovalmiuksiin, jakelukanaviin, palvelutarjontaan, toimitusvarmuuteen ja hintaan. Muita kilpailuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kilpailijoiden lukumäärä kyseessä olevilla markkinoilla, resurssien saatavuus, hinnoittelu sekä kysynnän ja kapasiteetin tasot.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme