Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Viafin Service Oyj ja kotipaikka Kurikka.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on teollisuuden kunnossapito, asennustyöt sekä alan tuotteiden myynti, palvelut ja alihankintatyöt, koneiden vuokraus sekä kiinteistöjen, osakkeiden ja arvopapereiden omistus-, hallinta-, osto-, myynti- ja vuokraustoiminta.

3. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

4. Edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja molemmat erikseen tai henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa tai prokuran perusteella henkilö tai henkilöt, joille yhtiön hallitus on antanut kirjallisesti oikeuden edustaa yhtiötä.

5. Tilintarkastajat

Yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

6. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluminen

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

7. Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8. Yhtiökokouksen paikka

Yhtiön yhtiökokoukset voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

9. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

  1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  4. hallituksen jäsenen palkkiosta;
  5. muista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle;
  6. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava tarvittaessa:

  1. hallituksen jäsenet sekä
  2. tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.