Sijoittajat

Sijoituskohteena > Liiketoimintamalli

Liiketoimintamalli

Viafin Servicellä on joustava ja yrittäjähenkinen liiketoimintamalli, joka on mahdollistanut laajentumisen uusille palvelualueille säilyttäen yhtiön tuloksentekokyvyn. Aito kumppanuus asiakkaidemme kanssa syntyy paikallisesta palvelusta.

Liiketoiminta perustuu pitkäjänteisiin asiakassuhteisiin

Liiketoimintamme voi jakaa kahteen osa-alueeseen, jotka ovat:

  • Alueellinen huolto ja kunnossapito
  • Projektit

Liiketoiminnastamme noin 75 prosenttia on huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa ja noin 1–5 miljoonan euron projektit edustavat loppua 25 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamme tärkein osa-alue on huollon ja kunnossapidon tarjoaminen, jota täydennämme projektiliiketoiminnalla. Haemme kasvua etenkin huolto- ja kunnossapitotoiminnasta.

Liikevaihto 2023

Liikevaihdon jakauma teollisuudenaloittain 2023

Huolto- ja kunnossapito palveluja tarvitaan suhdanteesta riippumatta

Palvelemme asiakkaitamme usein tilanteissa, joissa he lisäävät kapasiteettia ja investointeja tuotantoon, uusivat koneita ja ottavat käyttöön uusia laitoksia. Edellä mainitut toimenpiteet tehdään usein vahvemman suhdannejakson aikana. Palvelemme kuitenkin asiakkaitamme myös heikommassa suhdanteessa, sillä teollisuuden huollot lisääntyvät usein matalasuhdanteiden aikana, jolloin asiakkaillamme on tarve pidentää koneiden, laitteiden ja laitosten käyttöikää sekä optimoida tuotannon tehokkuutta. Huolto- ja kunnossapitopalveluiden rooli on tärkeä ja monessa tilanteessa asiakkaidemme tuotannon kannalta kriittinen osa-alue suhdanteesta riippumatta.

Toimiala- ja asiakasriippuvuus kohtuullisen hajautunut

Vaikka liikevaihtomme maantieteellinen jakautuminen on Suomessa laajaa, olemme tietyssä määrin riippuvaisia yksittäisten teollisuudenalojen sekä asiakkaidemme liiketoiminnasta ja näkymistä. Liiketoimintamme on painottunut muun muassa sellu-, kartonki-, kaasu-, energia-, sekä kemianteollisuuteen. Kasvun myötä liiketoimintamme on kuitenkin jatkuvasti hajautunut uusiin asiakkuuksiin ja toimialoihin, kuten liiketoimintamme orgaaninen kasvu elintarviketeollisuudessa osoittaa. Viafin GAS Oy:n osto on myös osoitus strategiaamme tukevasta toimenpiteestä, jolla hajautimme liiketoimintaamme kaasuteollisuuteen. Vaikka yhden asiakkaan osuus liikevaihdostamme voi ajoittain olla kohtuullisen suuri, jakautuu liikevaihto asiakkaan sisällä eri tehtaisiin ja toimenpiteisiin, jotka päättävät pääsääntöisesti itsenäisesti huollon tilauksista. 

Vahva kassavirta

Liiketoimintamme ei sido huomattavasti pääomia eikä investointitarpeemme ole kovinkaan suuri. Alalle on tyypillistä hyvä kassavirta ja negatiivinen käyttöpääoma. Negatiivinen käyttöpääoma mahdollistaa hyvän tulorahoituksen ja hyvä kassavirta sekä alhainen investointitarve mahdollistavat vakaan osingonmaksukyvyn.