Sijoittajat

Hallinnointi

Hallinnointi

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia ja First Northin sääntöjä. Koska yhtiön osakkeita ei listata Helsingin Pörssin pörssilistalle, yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) -suositusta. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen ei ole yhtiön johdon arvion mukaan tässä vaiheessa yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. Yhtiö pyrkii kuitenkin omassa toiminnassaan hallinnointikoodin mukaisiin toimintatapoihin yhtiön kokoon sovitettuna.

Viafin Service Oyj siirtyi raportoinnissaan suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards - FAS) kansainväliseen IFRS (International Financial Reporting Standards) -raportointiin. Viafin Service Oyj julkaisi ensimmäisen IFRS-standardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta. Yhtiö on aiemmin laatinut sekä tilinpäätöksensä, osavuosikatsauksensa ja puolivuotiskatsaukset suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme