Sijoittajat

Hallinnointi

Hallinnointi

Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia ja First Northin sääntöjä. Koska yhtiön osakkeita ei listata Helsingin Pörssin pörssilistalle, yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) -suositusta. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin noudattaminen ei ole yhtiön johdon arvion mukaan tässä vaiheessa yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. Yhtiö pyrkii kuitenkin omassa toiminnassaan hallinnointikoodin mukaisiin toimintatapoihin yhtiön kokoon sovitettuna.

Yhtiö noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuosikatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjanpitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

navigate_next

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme

navigate_next