Meistä

Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus sisältyy Viafin Servicen arvoihin, jotka ovat kokonaisuudessaan oikeudenmukaisuus, yrittäjyys laadukkuus ja vastuullisuus. Viafin Servicen palvelutoiminnan ytimessä ovat henkilöstömme yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Vastuullisuusohjelmamme rakentuu seuraavien peruspilarien ympärille:

Asiakkaamme ja liiketoiminta

Liiketoimintamme muodostuu palvelutuotannosta Suomessa sijaitsevalle teollisuudelle. Kunnossapito- ja huoltopalvelut ovat keskeinen osa resurssitehokkuuden jatkuvaa parantamista. Tekemämme työ pidentää laitteiden ja laitosten käyttöikää sekä vähentää resurssihukkaa. Olemme asiakkaidemme kumppani energiatehokkaampien ratkaisujen rakentamisessa ja huoltamisessa sekä mukana uusien puhtaamman energiatuotantoteknologian investointien rakentamisessa sekä käyttöönotossa. Huomattava osa liiketoiminnastamme syntyy energia- ja kaasuteollisuudesta, jossa olemme mukana mahdollistamassa merkittävää murrosta kohti vihreämpiä energiaratkaisuja yhteistyössä asiakkaittemme kanssa.

Työntekijämme

Olemme vastuullinen ja oikeudenmukainen työnantaja, joka huolehtii työntekijöidemme hyvinvoinnista. Tasa-arvo sekä kaikkien yhdenvertainen kohtelu on meille ehdoton lähtökohta. Keskeisenä mittarina seuraamme ja kehitämme työturvallisuutta sertifioiduilla järjestelmillä. Työturvallisuutta seuraamalla ja mittaamalla pyrimme jatkuvan parantamisen kulttuuriin.

Sertifioidut järjestelmät

Sertifioidut laadunhallintajärjestelmämme ovat tärkeä osa vastuullista toimintakulttuuria. Meillä on toiminnassamme käytössä mm. SFS-EN ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmät, SFS-EN ISO 14001 Ympäristöjärjestelmät sekä SFS-ISO 45001 Työterveys ja turvallisuusjärjestelmät.

Hyvä hallintotapa

Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä Suomen osakeyhtiölakia ja First North Growth Market Finland- sääntöjä. Vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisää hallinnosta sijoittaja.viafinservice.fi.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

Arvioimme aktiivisesti toimintamme vaikutusta ympäristöön, ja pyrimme ohjaamaan ja kannustamaan ympäristön kannalta vähiten kuormittavia ratkaisujen valitsemista. Toimimme pääosin asiakkaidemme tiloissa ja tuotantolaitoksissa ja teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaittemme tukena ympäristön kannalta parhaiden ratkaisuiden käyttöönottamiseksi.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme