Sijoittajat

Viafin Service sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Viafin Serviceen

Vahvat näytöt kannattavasta kasvusta

Viafin Service on kasvanut aikavälillä 2008–2023 vuosittain keskimäärin noin 28 prosenttia (CAGR). Meillä on hyvät näytöt sekä orgaanisesta kasvusta että onnistuneista yritysostoista. Voimakkaan kasvunlisäksikannattavuutemme on pysynyt hyvällä tasolla. Markkinatrendit kuten kunnossapidon ulkoistaminen, tuotannon automatisaatio, energiatehokkuus ja digitalisaatio tarjoavat merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Kasvavan liikevaihdon lisäksi tavoittelemme vakaata kannattavuutta.

Liiketoiminnan kehitys pitkällä aikavälillä

EUR (milj.)

Liiketoimintamalli tuo ennustettavuutta ja tasoittaa syklisyyttä

Liiketoiminnastamme noin 75 prosenttia on huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa ja projektit edustavat loppua 25 prosenttia liikevaihdosta. Liiketoimintamme tärkein osa-alue on huollon ja kunnossapidon tarjoaminen, jota täydennämme harkitusti projekteilla, jotka usein tukevat kunnossapitoliiketoimintaa.

Huolto- ja kunnossapitopalveluja tarvitaan suhdanteesta riippumatta

Palvelemme asiakkaittamme usein tilanteissa, joissa he lisäävät kapasiteettia ja investointeja tuotantoon, uusivat koneita ja ottavat käyttöön uusia laitoksia. Edellä mainitut toimenpiteet tehdään usein vahvemman suhdannejakson aikana. Palvelemme kuitenkin asiakkaitamme myös heikommassa suhdanteessa, sillä teollisuuden huollot lisääntyvät usein matalasuhdanteiden aikana, jolloin asiakkaillamme on tarve pidentää koneiden, laitteiden ja laitosten käyttöikää sekä optimoida tuotannon tehokkuutta. Huolto- ja kunnossapitopalveluiden rooli on tärkeä ja monessa tilanteessa asiakkaidemme tuotannon kannalta kriittinen osa-alue suhdanteesta riippumatta.

Pieni pääoman tarve

Liiketoimintamme sitoo suhteellisen vähän pääomaa ja orgaaniset investointitarpeet ovat vähäisiä. Tämä mahdollistaa korkean pääoman tuoton ja pieni investointitarve taas luo pohjan vahvalle kassavirran kehitykselle. Kassavirralla on puolestaan mahdollista rahoittaa tulevia yritysostoja sekä turvata vakaa osingonmaksu osakkeenomistajille.

Markkina

Tutustu markkinaamme ja vahvuuksiimme

Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme