Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön 20.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Viafin Servicen tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen.