Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa KHT Riku Vuorinen (Grant Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton).