Sijoittajat

Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on varsinaisena tilintarkastajana tilintarkastusyhteisö tai yksi varsinainen tilintarkastaja ja hänellä yksi varamies.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiön 25.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi Viafin Servicen tilintarkastajaksi KHT Timo Helteen. Yhtiön varatilintarkastajaksi valittiin KHT Riku Vuorinen.