Sijoittajat

Hallinnointi > Riskienhallinta

Riskienhallinta

Viafin Servicellä on käytössään riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan menettelyt ja järjestelmät, joita se kehittää säännöllisesti. Viafin Servicen laatujärjestelmään kuuluvat säännölliset sisäiset ja ulkoiset tarkastukset.

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa yhtiön asiakaspalvelun ja tuotteiden laatuvaatimukset, työturvallisuus, työterveys, liiketoiminnan kannattavuus ja jatkuvuus sekä säilyttää hyvä yrityskuva. Riskienhallintaa toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla.