Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2019 2020
Liikevaihto 49,7 57,9
Liikevaihdon kasvu-% 59,1 16,5
EBITA 3,2 4,7
EBITA-% 6,4 8,1
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,44 0,72
Osakekohtainen tulos (oikaistu*) 0,65 0,94
Osinko 0,25 0,35
Nettovelkaantumisaste-% -68 -81
Omavaraisuusaste-% 61,4 63,7

*ilman liikearvon poistoja

Liikevaihto

EUR (milj.)

Osinko

eur

Liiketoiminnan kehitys pitkällä aikavälillä

EUR (milj.)

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset
Katsauskauden tulos ilman liikearvojen poistoja = Katsauskauden tulos + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta
Osakekohtainen tulos (EPS) = Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Osakekohtainen tulos ilman liikearvojen poistoja, eur = Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Korollinen bruttovelka = Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma + korollinen lyhytaikainen vieras pääoma
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus
taseen loppusumma - saadut ennakot

Ennusteet ja analyysit

Tutustu analyytikoiden ennusteisiin ja analyyseihin

navigate_next

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme

navigate_next