Sijoittajat

Sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2019 2020 2021 2022 2023
Liikevaihto 49,7 57,9 61,2 87,3 75,4
Liikevaihdon kasvu-% 59,1 16,5 5,3 42,7 -13,7
EBIT 3,2 4,6 4,2 4,5 4,2
EBIT-% 6,4 7,9 7,0 5,2 5,5 %
Osakekohtainen tulos (laimentamaton) 0,48 0,90 0,80 0,95 0,98
Osinko 0,25 0,35 0,40 0,45 0,55
Omavaraisuusaste-% 61,4 60,8 55,4 51,6 56,5

Liikevaihto

EUR (milj.)

Osinko

eur

Liiketoiminnan kehitys pitkällä aikavälillä

EUR (milj.)

Tunnuslukujen laskentakaavat add

Tunnusluku Laskentakaava
Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset
Katsauskauden tulos ilman liikearvojen poistoja = Katsauskauden tulos + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta
Osakekohtainen tulos (EPS) = Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Osakekohtainen tulos ilman liikearvojen poistoja, eur = Katsauskauden tulos ilman vähemmistöosuutta + poistot liikearvosta ja konserniliikearvosta
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita
Korollinen bruttovelka = Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma + korollinen lyhytaikainen vieras pääoma
Omavaraisuusaste, % = oma pääoma + vähemmistöosuus
taseen loppusumma - saadut ennakot

Ennusteet ja analyysit

Tutustu analyytikoiden ennusteisiin ja analyyseihin

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme