Sijoittajat

Sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteenamme on kasvu nykyisillä liiketoiminta-alueillamme sekä laajentuminen yhä suuremmille markkinoille uusien palvelujen avulla. Tuote- ja palveluosaamista pyrimme orgaanisen kasvun lisäksi hankkimaan muun muassa yritysostoin. Haluamme kasvattaa kunnossapitoluonteisten ja pienhankkeiksi luokiteltavien töiden osuutta liikevaihdosta. Tavoitteenamme on, että huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on yli 75 prosenttia.

Meillä on mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaamme nykyisillä liiketoiminta-alueillamme, ja uusien palveluiden avulla pystymme laajentumaan merkittävästi yhä suuremmille markkinoille. Nykyisen strategiamme mukaisen palveluvalikoiman arvioitu markkinan koko Suomessa on noin 2 miljardia euroa.

Nykyisen strategiamme mukaisen palveluvalikoiman arvioitu markkinan koko Suomessa on noin 2 miljardia euroa.

Orgaanista kasvua uusien yksiköiden ja palveluvalikoiman laajentamisen kautta

Aiomme vahvistaa paikallisten palveluyksiköidemme liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Tavoittelemme koko Suomen ja tärkeimmät teollisuuspaikkakunnat kattavaa palveluverkostoa. Tavoitteenamme on uuden palveluvalikoiman laajentaminen kaikkiin palveluyksiköihin läpi Suomen riippumatta asiakkaan maantieteellisestä sijainnista.

Yritysostoilla uusille palvelualueille

Tutkimme aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin palveluihin, kuten sähkö-, automaatio-, pumppu- ja venttiilihuoltoon sekä muihin teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Tavoittelemme kilpailuetua myös uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotolla ja innovoinnilla. Esimerkki laajentumisesta uudelle alueelle on (Viafin GAS Oy:n) kaasunjakelun huollon ja kunnossapidon lisääminen palveluvalikoimaan yritysoston kautta. Luotamme kykyymme löytää sopivimmat yritysostokohteet sekä integroida yritysostokohteet osaksi konsernia.

Strategian painopistealueet

Palveluvalikoiman laajentaminen muuhun teollisuuden kunnossapitoon

Kilpailuedun rakentaminen digitaalisilla ratkaisuilla

Maantieteellinen laajentuminen

Uuden palveluvalikoiman laajentaminen maanlaajuiseksi

Paikallisen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn vahvistaminen

Osinkopolitiikka add

Tavoitteenamme on jakaa osinkoa vähintään 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta oikaistuna liikearvon poistoilla. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat muun muassa yhtiön tuloskehitys ja näkymät sekä strategian mukaiset investoinnit orgaaniseen kasvuun tai yritysostojen rahoittamiseen.

Arvot add

Oikeudenmukaisuus

Toimimme kaikissa tilanteissa yleisten eettisten vaatimusten ja arvojen mukaisesti ja olemme sitoutuneet saavuttamaan liiketoiminnalliset päämäärämme sekä yhtiömme että asiakkaidemme mainetta sekä omaisuutta vaalien.

Yrittäjyys

Kannustamme jatkuvasti organisaatiomme jäseniä etsimään parhaita toimintatapoja ja -periaatteita sekä esittämään uusia ideoita. Rohkeus toimia näkyy avoimena vuorovaikutuksena myös suhteessa asiakkaisiin ja yhteystyökumppaneihin.

Laadukkuus

Yhtiö ja työntekijämme ovat sitoutuneita toimittamaan aina parasta mahdollista laatua alkaen organisaation sisäisestä toiminnasta aina asiakkaalle päätyviin palveluihin ja tuotteisiin saakka. Yhtiöllä on käytössään seuraavat auditoidut laadunhallintasertifikaatit ja -järjestelmät: laadunhallinta- (ISO 9001), ympäristö- (ISO 14001), työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät (OHSAS 18001) sekä hitsauksen laatujärjestelmä (ISO 3834-2) ja teräsrakenteiden asentamisen tuotesertifikaatti (ISO 1090-2-FI).

Vastuullisuus

Tasa-arvo sekä kaikkien yhdenvertainen kohtelu on yhtiömme ehdoton lähtökohta. Lisäksi pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, vähentämään ympäristöhaittoja ja toimimaan energiatehokkaasti myös tulevat sukupolvet huomioon ottaen.

Liiketoimintamalli

Tutustu liiketoimintamalliimme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme