Lehdistötiedote 2.1.2024 klo. 08:00

Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) toteuttaa kasvustrategiaansa ja vahvistaa tuulivoimaloiden kunnossapito-osaamistaan ostamalla Wind Group -liiketoiminnan JL Steel Group Oy:ltä. Liiketoimintakaupan myötä Viafin Servicen palvelukseen siirtyy 5 henkilöä. JL Steel Group Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli 512 teur ja käyttökate 170 teur. Vuonna 2021 liikevaihto oli 458 teur ja käyttökate 147 teur.

Viafin Service tulee omistamaan vähintään 75 % ja Viafin Wind Service Oy:n toimitusjohtaja Jari Lamminpää 20 % uuden, perustettavan Viafin Wind Service Oy:n osakkeista.

Kaupan myötä Viafin Service laajentaa palveluvalikoimaansa merkittävästi, tarjoten asiakkailleen entistä monipuolisempia ratkaisuja. Wind Groupin liiketoiminnan vahva osaaminen ja hyvä maine tuulivoimakunnossapidossa täydentävät erinomaisesti Viafin Servicen nykyistä liiketoimintaa, mikä antaa uusia mahdollisuuksia tuulipuistojen ja tuulivoimaloiden asennus- ja kunnossapitopalveluissa sekä Viafin Servicen strategian mukaiselle kasvulle.

Vihreää siirtymää tukevia uusia tuulivoimaloita rakennettiin alkuvuoden 2023 aikana 75 kappaletta (439 MW) ympäri Suomea. Kansallinen tuulivoimakapasiteetti oli 2023 kesäkuussa 6116 MW (1 468 tuulivoimalaa).

”Tämä liiketoimintakauppa mahdollistaa Viafin Servicen strategian mukaisen palveluvalikoiman laajentumisen tuulivoiman huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaan hyödyntämällä Wind Groupin erikoisosaamista ja asiakaspohjaa yhdistettynä Viafin Servicen rannikkoseudulla sijaitsevien paikallisyksiköiden osaamisilla ja asiakkuuksilla. Olemme innoissamme siitä, että voimme yhdistää voimamme ja tarjota entistä laajempia ja tehokkaampia palveluita asiakkaillemme", sanoo Viafin Service Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Pesu.

”Wind Groupin siirtyminen osaksi Viafin Service -konsernia mahdollistaa tuulivoimakunnossapidon kasvattamisen ja uusien, innovatiivisten asiakaslisäarvoa tuottavien palveluiden kehittämisen ja käyttöönoton aivan uudella tavalla. Olen vakuuttunut, että Wind Groupin erikoisosaaminen yhdistettynä Viafin Servicen laajaan toimipaikkaverkostoon ja kokonaisvaltaiseen kunnossapitoliiketoimintaan luo pohjan dynaamiselle kasvu-uralle tuulivoimaloiden asennus- ja kunnossapitopalveluissa”, kommentoi Jari Lamminpää, Viafin Wind Service Oy:n toimitusjohtaja.

JL Steel Group Oy on vuonna 2006 perustettu, Jari Lamminpään 100 % omistama perheyhtiö, jonka toiminta on saanut alkunsa koneiden ja laitteiden huoltotoiminnasta. Nykypäivänä Wind Group -liiketoiminta on vahva osaaja tuulivoiman huoltopalveluiden ja teollisuuden kunnossapidon palveluiden tuottamisessa.

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkahdeksan alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 500 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

Lisätietoja

Heikki Pesu, toimitusjohtaja, sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi, puh. +358 40 300 5450

Viafin Service Oyj lyhyesti

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kaksikymmentäkahdeksan alueellista palveluyksikköä kahdellakymmenelläyhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 500 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi