Meistä

Viafin Service yrityksenä

Viafin Service

Viafin Service on teollisuuden luotettu kunnossapitokumppani, joka toimii Suomen tärkeimmissä teollisuuden keskittymissä. Vahvojen paikallisten palveluyksiköidemme myötä meille on syntynyt hyvä asiakastuntemus ja kyky tuottaa palveluita asiakkaillemme luotettavasti ja nopeasti. Liiketoimintamme ydin koostuu huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta, jota täydennämme projektiliiketoiminnalla.

Olemme yksi Suomen johtavista teollisuusputkistojen asennustöiden erikoisosaajista. Meillä on myös vahvaa osaamista prosessiteollisuuden putkistojen huollosta ja kunnossapidosta sekä nesteytetyn maakaasun (LNG) terminaalien putkisto- ja laiteasennuksista. Energiapuolella olemme erityisesti mukana maakaasun, LNG:n ja biokaasun tuotantoon, jakeluun sekä tankkaukseen liittyvissä kohteissa. Lisäksi vastuullamme on koko maan huoltovarmuudenkin kannalta kriittisen maakaasun runkoverkoston ylläpito ja toiminta.

Olemme vuoden viime vuosien aikana laajentaneet palveluitamme teollisuuden tuotantolaitteiden huoltoon ja kunnossapitoon. Tuotamme kattavasti kunnossapitopalveluita aina tuntitöistä kunnossapidon kokonaisulkoistuksiin. Palvelumme kattavat sekä mekaaniset että sähkö-/automaatiotyöt.

Palveluita on kuvattu tarkemmin asiakassivustollamme.

Palveluvalikoimamme keskeisimmät osa-alueet

 • Prosessiputkistot
 • Teollisuuden mekaaniset ja sähkö/automaatioasennukset ja kunnossapitotyöt
 • Kunnossapidon ulkoistuspalvelut
 • Teollisuuden muut pienputkistot
 • Hitsaus- ja asennustyöt
 • Nesteytetyn maakaasun projektit
 • Kaasunjakelu ja siihen liittyvä tekniikka
 • Kaasuntankkausasemat ja niiden huolto

Isoimmat asiakasryhmämme toimialoittain

 • Sellu- ja kartonkiteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Kaasuteollisuus
 • Kemianteollisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus sisältyy Viafin Servicen arvoihin, jotka ovat kokonaisuudessaan oikeudenmukaisuus, yrittäjyys laadukkuus ja vastuullisuus. Viafin Servicen palvelutoiminnan ytimessä ovat henkilöstömme yhdessä asiakkaittemme kanssa.

Historia

Viafin Service on kasvanut voimakkaasti toimintansa aikana.

Viafin Servicen juuret ovat Viafin Oy:n konepajaliiketoiminnassa. Teollisuusputkistoja on valmistettu historian varrella Viafin Oy:n eri tytäryhtiöissä. Vuonna 2008 Viafin Oy teki strategisen ratkaisun panostaa teollisuusputkistoliiketoiminnan kasvattamiseen; vuotta myöhemmin perustettiin ensimmäiset varsinaiset alueelliset toimipisteet Jämsään ja Poriin. Vuonna 2011 yhtiön liiketoiminta yhtiöitettiin Viafin Process Piping Oy -nimiseksi yhtiöksi. Saman vuoden syyskuussa yhtiö teki ensimmäisen yritysostonsa ja laajensi toimintaansa Keminmaalle.

Vuosina 2012–2016 Viafin Process Piping laajensi alueellista toimintaverkostoaan entisestään ja avasi uudet palveluyksiköt Kurikkaan, Tampereelle, Vantaalle ja Lappeenrantaan. Syksyllä 2016 perustetun Vantaan palveluyksikön liiketoiminta yhtiöitettiin Viafin Uusimaa Piping -nimiseksi yhtiöksi syksyllä 2017. Yhtiöittämisen tavoitteena oli henkilöstön sitouttaminen ja uusien toimintamallien pilotointi.

Viafin Installation syntyi vuoden 2017 lopulla, kun Viafin West Welding teki päätöksen keskittyä konepajaliiketoimintaansa ja myi asennus- ja kunnossapitoliiketoimintansa Viafin Installation Oy:lle.

Keväällä 2018 Viafin Process Piping laajensi liiketoimintaansa hydrauliikkaan ja pienputkistoihin. Kesällä 2018 muodostettiin kunnossapito- ja asennusliiketoimintaan keskittyvä Viafin Service Oy -konserni, jonka tytäryhtiöiksi Viafin Installation ja Viafin Process Piping siirtyivät.

Viafin Service Oyj osti 28.2.2019 Gasum Tekniika Oy:n, jonka uusi toiminimi Viafin GAS Oy otettiin käyttöön 3.4.2019. Viafin GAS tuottaa monipuolisesti erilaisia maakaasun ja biokaasun käyttöpalveluja.

Viafin Industrial Service Oy perustettiin 2019. Yhtiö tuottaa kattavasti teollisuuden tuotantolaitteiden huolto- ja kunnossapitopalveluita.