Sijoittajat

Sijoituskohteena > Johdon tervehdykset

Mika Riekkola

Toimitusjohtajan tervehdys

Viafin Service on kannattavasti kasvua tehnyt teollisuuden kunnossapidon erikoisosaaja. Toimimme monipuolisesti asiakkaidemme luotettavana kumppanina aina investointivaiheen putkisto- ja laiteasennuksista jatkuvaan huoltoon ja kunnossapitoon saakka. Palvelumme kattavat teollisuuden kunnossapidon aina yksittäisistä asennustöistä kokonaisvaltaisiin kunnossapidon ulkoistuksiin.

Kaiken tekemisemme lähtökohtana on asiakkaidemme menestyksen tukeminen tiiviissä asiakasyhteistyössä. Päivittäinen työmme tapahtuu asiakkaidemme luona ja panostamme aina laadukkaaseen, paikalliseen palveluun, tinkimättä työturvallisuudesta. Koko Suomen kattava toimintaverkostomme, vahvat paikalliset palveluyksiköt sekä asiantunteva henkilöstö varmistavat asiakastuntemuksen sekä luotettavasti ja nopeasti tuotetut palvelut. Asiakkaidemme parempi palvelu ohjaa toimintaamme jokaisella organisaatiotasolla.

Palvelemme asiakkaitamme lähes 400:n teollisuuden kunnossapidon ammattilaisen voimin. Työ edellyttää meiltä jokaiselta paitsi vahvaa palveluasennetta myös joustavuutta ja yrittäjähenkisyyttä. Muita toimintamme ohjenuoria ovat oikeudenmukaisuus, laadukkuus ja vastuullisuus. Työturvallisuus on meille erityisen tärkeää – jokaisella on oikeus kokea olonsa turvalliseksi töissä.

Näkemyksemme mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden kasvutrendi jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa ja aiomme jatkaa laajentumistamme kyseisellä segmentillä. Haluamme olla jatkossakin tukemassa asiakkaidemme eli suomalaisen teollisuuden toimintavarmuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla ensiluokkaisia teollisuuden kunnossapidon palveluita.

Espoossa helmikuussa 2021,

Mika Riekkola
Toimitusjohtaja

Marko Sipola

Hallituksen tervehdys

Liiketoimintamme sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä, kun silloinen Viafin Oy päätti panostaa merkittävästi putkisto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvattamiseen. Olemme kasvaneet kannattavasti lähes 40 prosentin vuosivauhtia koko yli kymmenen vuoden periodin ja liikevaihtomme nousikin lähes 58 miljoonaan euroon tilikaudella 2020. Uskomme tämän edelleen olevan vasta kasvutarinamme alku. Haluamme olla myös seuraavat kymmenen vuotta kilpailijoitamme edellä ja vallata markkinoita ketterämmällä toimintamallillamme, jossa asiakas, palvelukyky ja kustannustehokkuus ovat keskiössä.

Aiomme edelleen jatkaa kannattavaa kasvuamme ja tavoitella entistä suurempaa markkinaa tarjoamalla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Etsimme aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin kunnossapitopalveluihin, kuten esimerkiksi pumppu-, venttiili- sekä sähkö- ja automaatiokunnossapitoon. Lisäksi kokonaiskunnossapidon ulkoistukset ovat yhtiölle erittäin mielenkiintoinen kasvusegmentti. Meillä hallituksen jäsenillä on aktiivinen rooli kasvustrategiamme toteuttamisessa yhdessä toimivan johdon kanssa.

Tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2022 mennessä, mutta aiomme samanaikaisesti pitää huolta kannattavuudestamme. Yhtiöllämme ei ole EBITA-tasolla (liikevoitto ilman liikearvon poistoja) yhtään tappiollista vuotta takana yli kymmenen vuoden toimintahistorian aikana. Tavoitteenamme onkin keskipitkällä aikavälillä ylläpitää liikevoittoa ilman liikearvon poistoja (EBITA) 5-7 prosentin tasolla. Lisäksi haluamme myös maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa vähintään 30-50 prosenttia tuloksesta ilman liikearvon poistoja.

Aloitimme Viafin Servicen liiketoiminnan ja matkan vuonna 2008 noin kymmenen hengen voimin. Nykyään meitä on tällä yhteisellä matkalla mukana lähes 400 huippuammattilaista ja moninkertainen määrä omistajia. Me, Viafin Servicen hallituksen jäsenet yhdessä operatiivisen johdon kanssa, olemme sitoutuneita yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tule sinäkin mukaan yhteiselle matkallemme!

Helsingissä helmikuussa 2021,

Marko Sipola
Founder