Sijoittajat

Sijoituskohteena > Johdon tervehdykset

Marko Sipola

Hallituksen tervehdys

Liiketoimintamme sai alkunsa vuonna 2008 keskellä finanssikriisiä, kun silloinen Viafin Oy päätti panostaa merkittävästi putkisto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kasvattamiseen. Olemme kasvaneet kannattavasti lähes 40 prosentin vuosivauhtia koko yli kymmenen vuoden periodin ja liikevaihtomme nousikin yli 61 miljoonaan euroon tilikaudella 2021. Uskomme tämän edelleen olevan vasta kasvutarinamme alku. Haluamme olla myös seuraavat kymmenen vuotta kilpailijoitamme edellä ja vallata markkinoita ketterämmällä toimintamallillamme, jossa asiakas, paikallinen palvelukyky ja kustannustehokkuus ovat keskiössä.

Aiomme edelleen jatkaa kannattavaa kasvuamme ja tavoitella entistä suurempaa markkinaa tarjoamalla uusia huolto- ja kunnossapitopalveluita nykyisille ja tuleville asiakkaillemme. Etsimme aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita palveluvalikoimamme laajentamiseksi uusiin kunnossapitopalveluihin, kuten esimerkiksi pumppu-, venttiili- sekä sähkö- ja automaatiokunnossapitoon. Haluamme kuitenkin edetä yrityskaupoissa selektiivisesti yhtiön strategia ja omistaja-arvo edellä. Lisäksi kokonaiskunnossapidon ulkoistukset ovat yhtiölle erittäin mielenkiintoinen kasvusegmentti. Meillä hallituksen jäsenillä on aktiivinen rooli kasvustrategiamme toteuttamisessa yhdessä toimivan johdon kanssa.

Tavoittelemme 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoden 2022 loppuun mennessä, mutta aiomme samanaikaisesti pitää huolta kannattavuudestamme. Kannattavuuden ja tuloksen edelleen vahvistaminen onkin sekä johdon, hallituksen ja omistajien yhteinen tahtotila, jonka varaan voimme rakentaa kasvua. Yhtiöllämme ei ole EBITA-tasolla (liikevoitto ilman liikearvon poistoja) yhtään tappiollista vuotta takanaan yli kymmenen vuoden toimintahistorian aikana. Tavoitteenamme onkin keskipitkällä aikavälillä ylläpitää liikevoittoa ilman liikearvon poistoja (EBITA) 5-7 prosentin tasolla. Lisäksi haluamme myös maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa vähintään 30-50 prosenttia tuloksesta ilman liikearvon poistoja.

Aloitimme Viafin Servicen liiketoiminnan ja matkan vuonna 2008 noin kymmenen hengen voimin. Nykyään meitä on tällä yhteisellä matkalla mukana yli 400 huippuammattilaista ja moninkertainen määrä omistajia. Me, Viafin Servicen hallituksen jäsenet yhdessä operatiivisen johdon kanssa, olemme sitoutuneita yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen ja strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tule sinäkin mukaan yhteiselle matkallemme!

Helsingissä helmikuussa 2022,

Marko Sipola
Founder